کودک – سخنرانی گابور ماته یکی از نویسنده های کتاب به بچه‌هایمان محکم بچسبیم 2

کودک

? کودک – برش‌های کوتاهی از سخنرانی گابور ماته یکی از نویسنده های کتاب به بچه‌هایمان محکم بچسبیم : چرا والدین باید از همسالان مهم‌تر باشند و در دادن قطب‌نما به کودک خود پیش‌قدم شوند

???

قسمت 2 از 2:

? با این حال ، غریزه جهتگیری نسبت به گونه ها بی تفاوت است. به سراغ هر موجود زنده ای می رود.
? دلیل خوبی برای آن وجود دارد. والدین طبیعی قطبنمای طبیعی برای جهتگیری کودک هستند ، اما ممکن است در محیط خانواده حضور نداشته باشند یا فوت کرده باشند. پس کودک باید بتواند آن جهتگیری و دلبستگی عاطفیِ قبل از آن را انتقال دهد و به مراقبان دیگر روی بیاورد. بزرگسالان دیگر.
? آنچه هرگز قرار نبود در نظم طبیعی اوضاع اتفاق بیفتد این است که چنین نقطۀ جهتگیری به همسالان و انسان های نابالغ تبدیل شود. به این وضعیت از دیدگاه جوجه اردک نگاه کنید.
? جوجه اردک یا همان کودک ما در بدو تولد ، از اردک مادر الگو می گیرد و این بدان معنی است که مادر را هر کجا که می رود دنبال می کند و این کار را انجام می دهد تا زمانی که خودش اردک بالغ باشد.

کودک و مادر

? جوجه یا همان کودک ما دقیقاً در نقطه ای که دیگر نیازی به راهنمایی مادر ندارد و نه حتی لحظه ای قبل از آن، راهنمایی های مادر را رها خواهد کرد.
? ما هرگز در چنین خانواده هسته ای منزوی زندگی نمی کردیم ، این یک تحول کاملاً جدید در زندگی بشر و حتی خانواده هسته ای است، چون هر دو پدر و مادر و خانه تحت محاصره و تنش شدید قرار دارند و اغلب اوقات به جدایی منتهی می شود.
? حتی آنهایی که با هم می مانند تحت فشارهای سنگینی قرار دارند و نه تنها در شرایط اقتصادی امروز ، پدر و مادر اغلب مجبور می شوند برای تأمین معاشی بیرون بروند که چهار دهه پیش نیازی نبود . فرهنگی که قبلاً از دلبستگی کودک به والدین حمایت می کرد ، حالا نه تنها از آن حمایت نمی کند ، بلکه در واقع آن را تضعیف می کند. ما داریم بچه هایمان را خیلی زود به سمت موقعیت های بودن با همسالان هل می دهیم…

برای ادامه لطفاً تماشا کنید! ?

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
خوردن برای زیبا ماندن - حرف‌های دیوید وولف نویسنده کتاب - 3 دقیقه