خلاقیت و نوآوری – روز جهانی : خلاقیت یعنی اینکه بگذارید اشتباه کنید. هنر یعنی

روز جهانی خلاقیت و نوآوری

روز جهانی خلاقیت و نوآوری

***

خلاقیت و نوآوری

📌 به قول اسکات آدامز: “خلاقیت یعنی اینکه بگذارید اشتباه کنید. هنر یعنی بدانید کدام‌ها را نگه دارید.”

📌 در این مناسبت سالانه، برروی اهمیت خلاقیت و نوآوری در حل مسئله و اندیشه‌ورزی چندرشته‌ای در سطح گروهی و فردی تکیه می‌ورزند.

📌 سازمان ملل به همراه چندین نهاد بین‌المللی بزرگ دیگر هر سال بر این نکته تأکید می‌کنند که نوآوری و تنوع‌آفرینی برای حمایت از کارآفرینی و گسترش صنایع بی‌نهایت حیاتی است.

📌 البته هیچ تصور جهان‌شمولی درباره خلاقیت و نوآوری وجود ندارد. تفسیرهای متفاوتی از دیدگاه هنری تا علمی در بافتار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه پایدار ارائه شده است.

همه‌گیری کرونا

📌 یک سال پس از تعطیلی‌های ناشی از همه‌گیری کرونا؛ هیچ زمانی بهتر از این برای گرامیداشت مفهوم اقتصاد خلاق وجود ندارد.

📌 اقتصاد خلاق دربرگینده محصولات سمعی-بصری، طراحی، رسانه‌های نوین، هنرهای نمایشی، نشر و هنرهای بصری است.

📌 روز جهانی خلاقیت و نوآوری بر اساس سال روز تولد لئوناردو داوینچی ناگذاری شده و یکی از اهداف آن ترغیب مردم به بهره‌گیری از نیروی خلاقیت در حل مشکلات است.

روز جهانی کتاب و حق نسخه_برداری-min
چهار کتاب به توصیۀ جف بیزوس 2-min
چهار کتاب به توصیۀ جف بیزوس 1-min
روز جهانی خلاقیت و نوآوری
سال 12 هفته ای
برنامه 12 هفته ای
برنامه 12 هفته ای
روز جهانی بهداشت و سلامت
مکث و درنگ چهار ثانیه