خلاقیت و نوآوری – روز جهانی : خلاقیت یعنی اینکه بگذارید اشتباه کنید. هنر یعنی

روز جهانی خلاقیت و نوآوری

روز جهانی خلاقیت و نوآوری

***

خلاقیت و نوآوری

📌 به قول اسکات آدامز: “خلاقیت یعنی اینکه بگذارید اشتباه کنید. هنر یعنی بدانید کدام‌ها را نگه دارید.”

📌 در این مناسبت سالانه، برروی اهمیت خلاقیت و نوآوری در حل مسئله و اندیشه‌ورزی چندرشته‌ای در سطح گروهی و فردی تکیه می‌ورزند.

📌 سازمان ملل به همراه چندین نهاد بین‌المللی بزرگ دیگر هر سال بر این نکته تأکید می‌کنند که نوآوری و تنوع‌آفرینی برای حمایت از کارآفرینی و گسترش صنایع بی‌نهایت حیاتی است.

📌 البته هیچ تصور جهان‌شمولی درباره خلاقیت و نوآوری وجود ندارد. تفسیرهای متفاوتی از دیدگاه هنری تا علمی در بافتار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه پایدار ارائه شده است.

همه‌گیری کرونا

📌 یک سال پس از تعطیلی‌های ناشی از همه‌گیری کرونا؛ هیچ زمانی بهتر از این برای گرامیداشت مفهوم اقتصاد خلاق وجود ندارد.

📌 اقتصاد خلاق دربرگینده محصولات سمعی-بصری، طراحی، رسانه‌های نوین، هنرهای نمایشی، نشر و هنرهای بصری است.

📌 روز جهانی خلاقیت و نوآوری بر اساس سال روز تولد لئوناردو داوینچی ناگذاری شده و یکی از اهداف آن ترغیب مردم به بهره‌گیری از نیروی خلاقیت در حل مشکلات است.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار