در کتابخانه و کتاب های بایگانی‌ سری واتیکان چه می‌گذرد – قسمت دوم

کتابخانه واتیکان کتاب

در کتابخانه و کتاب های بایگانی‌ سری واتیکان چه می‌گذرد – قسمت اول

این قفسه ها انبوهی از اسناد و اوراق هستند که در بالای حلقه غربی بنام کورتیله دل بلوده قرار دارد این سرسرای بی انتها در دوران پاپ یازدهم ساخته شد. در میان کوهی از اسناد، میزبان کتابهای دینی و عقیدتی مسیحیت است مخاطبان اینها بیشتر کارکنان اداره های حکومتی در روم تحت سلطه پاپ بود

این تالارها بر بالای نگارخانه‌ای قرار دارند که حاوی نقشه های جغرافیایی از موزه های واتیکان است. این قفسه ها در مجموع طولی برابر با 13 کیلومتر دارند.

جدیدترین بایگانی ها در دوره تصدی پاپ پائول ششم ساخته شدند، یعنی کسی که فرمان احداث دو طبقه زیرزمینی را صادر کرد و کارکنان خود کتابخانه به آن اصطلاحاً سنگر بزرگ می گویند.

چهل و سه کیلومتر از ردیف های روی هم قفسه حاوی اسنادی از کوریا هستند یعنی مجلس قانونگذاری و کنگره و همینطور بخش امروزی از دبیرخانه حکومتی اسناد مرتبط با خانواده های اشرافی از جمله برقس یا ریسپولی در اینجا نگهداری می شوند.

اسناد ویژه در این محل با تهویه مطبوع محافظت می شوند که درست در کنار دیوارهای سنگر بزرگ قرار دارد

محل نگهداری کتاب های واتیکان

کتابها و اسناد در بهترین شرایط هوایی و محیطی هستند اسناد تاریخی بی نظیر شامل نامه ای از طرف نجیب زاده ای انگلیسی درباره طلاق هنری هشتم است که در ریشه جدایی کلیسای انجلیک جای دارد. اینها نیز مجموعه حکم هایی است که به مهر و امضای امپراتور چارلز مزین شده است.

همینطور اسناد فراوانی که مهر و موم اصلی برروی آنهاست. این کتاب به دستور مونسینیور پاگانو به زبان ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی به چاپ رسیده است.

او متصدی بایگانی های کتابخانه بزرگ واتیکان بود. در واقع او بود که از طریق انتشار این کتاب می خواست درهای کتابخانه و اسناد مخفی آن را بطور عمده به روی عموم مردم باز کند.

مطالب مرتبط:

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار
کتاب بدرود دون‌پایگی