ذهن‌ آگاهی در هشت هفته – برش از متن کتاب

ذهن‌ آگاهی در هشت هفته - برش از متن کتاب

ذهن‌ آگاهی در هشت هفته – برش از متن

کتاب ذهن‌ آگاهی در هشت هفته

همان‌گونه که در مقدمة کتاب ذهن‌ آگاهی در هشت هفته اشاره کردم، شروع هفتة اول با تمرین مراقبة خوردن خواهد بود.

با خوردن تنها یک کشمش کوچک به‌طور ذهن‌آگاهانه اُمیدوارم به درک عمیق‌تری از ذهن‌آگاهی برسید. پس برای انجام این تمرین یک دانه کشمش یا یک قطعة کوچکی از میوه یا سبزیجات را دردسترس قرار دهید و برای اجرای “تمرین کشمش” آماده باشید.
اگر حالا تمایلی به انجام تمرین ذهن‌ آگاهی در هشت هفته ندارید، می‌‌توانید در بخش جعبة 1 به مطالعة آن بپردازید.

جعبة 1: تمرین کشمش در ذهن‌ آگاهی در هشت هفته

کشمشی را در دست بگیرید و مکان ساکتی را برای نشستن و انجام این تمرین به مدت 10 یا 15 دقیقه انتخاب کنید و تمام توجه خود را به این تمرین اختصاص دهید.
1. نگه‌داشتن
• کشمش را کف دست خود نگه دارید و برای لحظه‌‌ای سنگینی آن را احساس کنید.
• سپس گرمی یا سردی آن را مورد توجه قرار دهید.
2. نگاه‌کردن
• با تمام توجه به آن دانة کشمش نگاه کنید.
• همانطور که دانة کشمش را در دست نگه داشته‌‌اید، همچون یک نقاشیِ پیچیده، به شکل و رنگ آن توجه کنید.

ذهن آگاهی در محل کار - سخنرانی مایکل چاسکالسون نویسنده کتاب 
روانشناسی کودک - سخنرانی جان گاتمن نویسنده کتاب پرورش کودکانی با هوش هیجانی بالا
سخنرانی مارک رودز نویسنده کتاب چگونه به هر مخاطبی ارائه مطلب کنیم
گفتگوی کوتاه لورا مارکام نویسنده کتاب والدین آرام فرزندان خوشحال (2 دقیقه)
خواب کودک - گفتگوی کوتاه نویسنده کتاب راهنمای شادترین کودک برای خواب خوش
در انتظار گودو - چرا باید این رمان یا نمایشنامه را خواند؟
واکسن کرونا - مراقبت‌های پساواکسن کرونا همچنان توصیه می‌شود