ذهن‌ آگاهی در هشت هفته – برش از متن کتاب

ذهن‌ آگاهی در هشت هفته - برش از متن کتاب

ذهن‌ آگاهی در هشت هفته – برش از متن

کتاب ذهن‌ آگاهی در هشت هفته

همان‌گونه که در مقدمة کتاب ذهن‌ آگاهی در هشت هفته اشاره کردم، شروع هفتة اول با تمرین مراقبة خوردن خواهد بود.

با خوردن تنها یک کشمش کوچک به‌طور ذهن‌آگاهانه اُمیدوارم به درک عمیق‌تری از ذهن‌آگاهی برسید. پس برای انجام این تمرین یک دانه کشمش یا یک قطعة کوچکی از میوه یا سبزیجات را دردسترس قرار دهید و برای اجرای “تمرین کشمش” آماده باشید.
اگر حالا تمایلی به انجام تمرین ذهن‌ آگاهی در هشت هفته ندارید، می‌‌توانید در بخش جعبة 1 به مطالعة آن بپردازید.

جعبة 1: تمرین کشمش در ذهن‌ آگاهی در هشت هفته

کشمشی را در دست بگیرید و مکان ساکتی را برای نشستن و انجام این تمرین به مدت 10 یا 15 دقیقه انتخاب کنید و تمام توجه خود را به این تمرین اختصاص دهید.
1. نگه‌داشتن
• کشمش را کف دست خود نگه دارید و برای لحظه‌‌ای سنگینی آن را احساس کنید.
• سپس گرمی یا سردی آن را مورد توجه قرار دهید.
2. نگاه‌کردن
• با تمام توجه به آن دانة کشمش نگاه کنید.
• همانطور که دانة کشمش را در دست نگه داشته‌‌اید، همچون یک نقاشیِ پیچیده، به شکل و رنگ آن توجه کنید.

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
خوردن برای زیبا ماندن - حرف‌های دیوید وولف نویسنده کتاب - 3 دقیقه