معرفی کوتاه رمان « آن روی سکه » از زبان متیو کوئیک – 2 از 2

معرفی کوتاه رمان « آن روی سکه » از زبان متیو کوئیک – 2 از 2

آن روی سکه

حرف زدن در مورد اینها برای مردم شاید زیاد جالب نبود، پس تصمیم گرفتم ابتدا از نقاب داستان خیالی بهره ببرم تا اینطوری بتونم به تنهایی راه حلی برای خودم پیدا کنم.

حالا میفهمم که چطور تمام به هم ریختگی ها رو از اینجا گرفتم و روی صفحات کتاب آن روی سکه بهش سروسامان دادم نکتۀ قشنگ در مورد داستان‌نویسی که به سلامت ذهن و روان مربوط میشه اینه که پنجرۀ گفتگوهای بسیار فوق العاده ای رو به روی آدم باز میکنه.

نقطه شروع خوبی میتونه باشه برای مخاطبان آن روی سکه که می خوانند و میگن منم همینطور یا برای برادر یا خواهرم هم اتفاق افتاده اینها برای من خیلی اهمیت دارند.

فکر میکنم نگارش این کتاب کاملاً تصادفی کلید خورد من بودم و رمان‌نویسی در سطح نیمه‌خودآگاهی درباره مسائلی که برایم مهم بودند.

هر چی بود، درهای زیادی رو به روی گفتگوهای قشنگ در سرتاسر جهان باز کرد.

خودتون شاید فیلم دفترچه بارقه های امید رو دیده باشید البته رمان بعدی یعنی آن روی سکه هم چنین ویژگی داره.

امیدوارم که این گفتگوها در آن روی سکه هم ادامه پیدا کرده باشه.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار